SZMINI 2 – UTE B – 2018.09.09.

 • UTE
 • {{content-1}}
 • Pólus Pingvinek
 • {{content-1}}
 • UTE
 • {{content-1}}
 • UTE
 • {{content-1}}

SZMINI 1 – UTE A – 2018.09.09.

Résztvevő csapatok:

 • UTE
 • {{content-1}}
 • Pólus Pingvinek
 • {{content-1}}
 • MAC
 • {{content-1}}
 • UTE
 • {{content-1}}

UTE 2018.09.08. MINI B – MINI 3

Résztvevő csapatok száma: 8

 • UTE A1
 • {{content-1}}
 • UTE A2
 • {{content-1}}
 • White Sharks
 • {{content-1}}
 • FTC
 • {{content-1}}

UTE 2018.09.08. MINI A – MINI 2

Résztvevő csapatok száma: 8

 • UTE A1
 • {{content-1}}
 • UTE A2
 • {{content-1}}
 • UTE A1
 • {{content-1}}
 • UTE A1
 • {{content-1}}

IOGJA 2018.09.08. MINI A – MINI 1

Résztvevő csapatok száma: 6-8

 

 

MINI “C” – ŐGYJF

MINI “B” – ŐGYJF

MINI “A” – ŐGYJF

SZMINI “C” – ŐGYJF

SZMINI “B” – ŐGYJF