U8

2017/2018

JÁTÉKNAPOK

VASÁRNAP

TORNÁK KEZDÉSI IDŐPONTJA

10:00 – 16:00 óra között

KORHATÁR

2010.01.01. után születettek

MNIMÁLIS LÉTSZÁM A RAJTLISTÁN

9+1

MINIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

9+1

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM A MÉRKŐZÉS KEZDETÉN

12+2

ÁTJÁTSZÁS

a rajtlista leadáskor megjelölt 3 játékos kizárólag az „A” csoportban szerepelhet

LEJÁTSZÁS

nincs

JÁTÉKTÉR

harmad pályán keresztben

JÁTÉKIDŐ

18 perc, futó óra

KÖTELEZŐ SORCSERE

1 percenként

SZABÁLYTALANSÁG ESETÉN

büntetőlövés

BAJNOKSÁG LEBONYOLÍTÁSA

kuparendszerben

Korosztály felelős: Fodor János

E-mail: torna @ mjszu8u10.hu

Honlap: www.mjszu8u10.hu

 

U8 KOROSZTÁLYOS RENDELKEZÉSEK

JÁTÉKNAPOK:

Az U8 bajnokság játéknapja fő szabály szerint vasárnap, de lehet tornát rendezni iskolaszüneti napokon is.

MÉRKŐZÉS KEZDÉSI IDŐPONTJA:

Az U8 tornákat 10:00-16:00 között kell elkezdeni.

KORHATÁR:

A tornákon a 2010.01.01 után születettek vehetnek részt, azonban az alsó korhatár betöltött 5. életév.

SPORTORVOSI IGAZOLÁS:

MJSZ által rendszeresített, fényképpel ellátott nyomtatványon a megfelelő bélyegzőkkel ellátott (ovális sportorvosi pecsét, orvosi körbélyegző, „versenyezhet” felirat, dátum) sportorvosi igazolás fogadható el. A sportorvosi igazolások érvényessége 18 év alatt 6 hónap. Amennyiben a sportorvosi engedély eredeti példányát eljuttatják az MJSZ Versenyirodájának, az rögzítésre kerül és érvényessége az elektronikus versenyengedélyen megjelenik. A sportorvosi engedély érvényességének lejártakor újra el kell juttatni az MJSZ Versenyirodájához az eredeti példányt, hogy a határidő módosítható legyen. Ameddig nem kerül módosításra a határidő, addig a mérkőzésre vitt eredeti, hiánytalanul kitöltött, tárgyévi fényképpel ellátott engedély is elfogadható.

A sportorvosi igazolás az első kötelező sportorvosi vizsgálat után háziorvosi engedéllyel is kiváltható, amennyiben a sportorvosnál szükséges vizsgálatokat a háziorvos is elvégzi.

CSAPATOK NEVEZÉSE A BAJNOKSÁGBA

Csapatnevezési határidőig minden olyan egyesületnek le kell adnia a nevezését, aki a korábbi szezonokban indított korosztályt. A csapatok számát az igazolt játékosok száma határozza meg. Ha a rajtlistán megjelölt játékosok létszáma eléri a 2, 3 stb. csapat indításához szükséges minimális létszámot, abban az esetben 2, 3 stb. csapatnak kell tekinteni és e szerint kell eljárni. Az egyes csapatok szintenkénti besorolását a Versenyirodának kell küldeni.

CSAPATOK NEVEZÉSE FORDULÓRA

A beérkezett csapatnevezések után a Versenyiroda szintenként, régiókba fogja besorolni az egyes csapatokat. Tornára való jelentkezéskor elsősorban az adott régióba tartozó csapatok nevezését fogjuk befogadni. Ha a tornára nem jön össze elég jelentkező a régióból, úgy a jelentkezés a régión kívüli csapatok számára is nyitottá válik.

Minden csapatnak kötelező minimum négy idegenbeli tornán részt venni és legalább egy hazai tornát rendezni. A kötelező tornák időpontját lehetőség szerint a szezon elején kell leadni. Új torna bejelentése minimum egy hónappal a torna idepontja előtt kell, hogy történjen. A versenynaptár szezon közbeni módosítása kizárólag a Versenyszabályzatban foglaltak szerint lehetséges. A tornák kezdési időpontjáról a korosztályos felelőst legalább 5 munkanappal a mérkőzés versenynaptárban feltüntetett dátuma előtt kell értesíteni.

A nevezéseket a www.mjszu8u10.hu weblapon kell leadni.

Nevezési határidő:

 • a régióba tartozó csapatok számára a tornát megelőző hét pénteki napján 10.00 óráig
 • a régión kívül eső csapatok számára, tornát megelőző hét péntek 10:00 órától a tornátmegelőző hétfő 8:00 óráig

A nevezés elfogadásáról a korosztályos felelős dönt. Figyelembe kell venni a földrajzi elhelyezkedést, a jelentkezési sorrendet, a tornarészvételi arányokat, illetve a tornarendezési kötelezettség vállalását- végrehajtását is. A sikeres nevezésről a weblapon keresztül értesülhetnek a jelentkezők. Ezt követően a nevezések véglegesnek tekinthetők, a sorsolást a korosztályos felelős haladéktalanul elkészíti, és a weblapon nyilvánossá teszi.

A TORNA LEBONYOLÍTÁSA:

 • A mérkőzéssorozat kuparendszerű. Egyszerre két vagy három mérkőzés folyik a pályán, kétpályás lebonyolítás esetében a két szélső harmadban, hárompályás változat esetén a két szélső, valamint a középső harmadban. A kétpályás torna esetén a cserék végrehajtására, bemelegítésre a középső harmadot igénybe lehet venni, a három pályarészre osztott torna esetén a bemelegítést a pályán kívül kell megoldani. A harmadoknál, a kék vonalakon, duplán elhelyezett, 10X10-es elválasztó elemek között csak a cserék végrehajtása megengedett. A pályaelválasztókat a „régi” kék vonalra kell tenni. A játékot könnyített koronggal és kisméretű jégkorong kapura kell játszani.
 • JÁTÉKSZABÁLYOK/NEVEZÉSI FELTÉTELEK:
 • Csak az a játékos nevezhető a mérkőzésre, aki/akinek versenyengedélye az adott sportszervezethez tartozik (szerepel a sportszervezet rajtlistáján), életkora megfelel az adott korosztálynak, és az MJSZ által rendszeresített, fényképpel ellátott, érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezik.
 • Edző jelenléte kötelező. A csapatot A, B, C és LTP képesítéssel rendelkező edzők is kísérhetik.
 • A mérkőzések kezdetekor minimum 9 fő mezőnyjátékos +1 fő kapus jelenléte szükséges. Amaximális nevezési létszám 12+2 fő lehet.
 • Minimális létszám alatti megjelenés esetén a Versenybírósági Bizottság eljárási díj fizetésérekötelezi a csapatot. Egy vagy két játékossal kevesebb létszám esetén pénzbüntetés, három vagy több játékos esetén a tornáról való kizárás kerül kiszabásra, valamint az adott egyesület automatikusan 1 hónapos kizárásra kerül a következő tornákról.
 • A sorokat eltérő színű jelöléssel kell ellátni, a karszalagok viselése kötelező!
 • A torna mérkőzéseinek időtartama 1×18 perc futó órával, percenkénti teljes sorcserével, a mérkőzés során a csapatok kapust cserélhetnek. Sorcsere közben a játék nem áll, a korongot„rástartolással” kell játékba hozni.
 • Egy mérkőzésen belül a teljes sorok, illetve a sorok közötti játékosok cseréi tilosak (kivéve anevezett cserejátékos beállítása). Amennyiben egy egyesület két csapatot indít, és a második csapat létszáma nem teljes, úgy azt az első csapat 3. sorából, illetve annak cserejátékosából lehet csak kiegészíteni.
 • Kapus helyett mezőnyjátékost nem lehet a pályára küldeni.
 • Test-test elleni játék nem megengedett. A játékvezetőnek minden esetben jeleznie kell aszabálytalanságot, azonban büntetőlövésre csak minden második jelzést követően (azonos csapaton belül) kerül sor. A büntetőlövést a sértett játékos – annak esetleges sérülése esetén a sorából edző által kiválasztott társa – végezheti el a kezdőponttól indulva, a korong folyamatos kapu irányába történő haladásával. Ha már egyszer ellőtték a korongot, az akciót befejezettnek kell tekinteni, és semmilyen második kísérletből nem lehet gólt elérni! A játék gól esetén középbedobással, ellenkező esetben a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik.
 • Sérülést, balesetveszélyt előidéző, kirívó, vagy szándékos szabálytalanság esetén a vétkes játékost arról a mérkőzésről végleg ki kell állítani.

Pattintott lövés nem megengedett, az így szerzett gól nem érvényes, a játék a korong valamely sarokba dobásával folytatódik.

Kapu környéki játékmegszakítások – korong kapus általi birtoklása, kapuhálóra ül a korong – alkalmával, a játékot meg kell állítani, az a korong valamely sarokba dobásával folytatódik.

Cserét jelző dudaszó után ellőtt korongnál első esetben a csapat figyelmeztetésben részesül. Figyelmeztetés alkalmával a játékot meg kell szakítani, mely a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik. Cserét jelző dudaszó után második alkalommal ellőtt korongnál, a játékot meg kell szakítani és a játék az ellenfél büntetőlövésével folytatódik.

Dudaszó után kapuba érkező korong esetében nem érvényes a gól, amennyiben a dudaszó előtt teljes terjedelmében a gólvonalon áthaladt, érvényes a gól.

Az eseményeken résztvevő edzőknek a játékvezetők felé történő hevesebb szabályértelmezése esetén első esetben a játékvezető figyelmeztetést alkalmazhat. Figyelmeztetés alkalmával a játékot meg kell szakítani, mely a vétkes csapat kapuja mögé, valamely sarokba dobott koronggal folytatódik. Az edző általi ismételten hevesebb szabályértelmezés alkalmával, a játékot meg kell szakítani és a játék az ellenfél büntetőlövésével folytatódik

A mérkőzések alatt tilos az eredmény számolása, megjelentetése a kijelzőn és végső sorrend felállítása!Indokolt esetekben (időjárási illetve pályaviszonyok, betegség) az adott tornára való nevezés visszavonható, a tornát megelőző pénteki napon, 12.00 óráig. A határidő lejárta utáni lemondás esetén a Versenybírósági Bizottság eljárási díj megfizetésére kötelezi az egyesületet.

A mérkőzések előtt 45 perccel a helyi versenybíróságnál le kell adni a mérkőzés nevezési lapot és a nevezett játékosok érvényes sportorvosi igazolását (amennyiben az nem került rögzítésre az MJSZ Versenyirodája által). A nevezési lap az MJSZ honlapjáról tölthető le. A leadott mérkőzés nevezési lapon változtatás a torna folyamán nem megengedett.

A torna versenybírósága a mérkőzés nevezési lapon szereplő játékosok játékjogosultságát interneten, az MJSz adatbázisában ellenőrzi.

Az eseményről U8 korosztályos mérkőzéssorozat jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv minden pontját kötelező kitölteni. A csapatok neve mellett kell nyilvántartani a jelzett szabálytalanságokat. A jegyzőkönyvet a tornán szereplő csapatok nevezési lapjaival együtt el kell juttatni a MJSz Versenyirodájába. A Versenyiroda csak a hiánytalanul kitöltött, orvosi pecséttel ellátott jegyzőkönyvet tudja elfogadni.

A mérkőzés versenybíróságának, a szervező csapat felelőseinek vagy a korosztály felelősnek a torna alatt is jogában áll ellenőrizni a pályára lépő játékosok személy azonosságát. Az ellenőrzés lehetőségének megakadályozása, vagy az együttműködés elutasítása esetén a csapatot az eseményből azonnal ki kell zárni.

A versenykiírástól való – a Szakmai Bizottság engedélye nélküli – eltérés esetén (Pl.: nincs meg a minimális létszám, játékos Versenykiírástól eltérő szereplése) a vétkes egyesület eljárási díj megfizetésére kötelezett, melyet minden olyan esemény után be kell fizetni, amelyen a Versenykiírásban rögzített szabálytalanság megtörtént.

Az eljárási díj mértékét a Versenyszabályzat melléklete tartalmazza.

SZAKMAI BIZOTTSÁGI KÉRELMEK:

A versenykiírástól való eltérés iránti Szakmai Bizottsági kérelmek benyújtásának határideje:

„A” bajnokságra vonatkozóan: 2017.09.30

„B” és „C” bajnokságra vonatkozóan: 2017.10.30A határidőn túl kérelmet benyújtani csak különösen indokolt esetben, 100 000 Ft + ÁFA eljárási díj megfizetése esetén lehet.

A kérelem elbírálásának szempontjából azon bajnokság/bajnokság szint az irányadó, ahol a játékost a kérelem alapján szerepeltetni kívánják.

 • előkészítette
 • véleményezte
 • jóváhagyta
 • MJSZ Versenyiroda
 • MJSZ Szakmai vezetés
 • MJSZ Elnökség
 • 2017.05.30.
 • 2017.06.12.
 • 2017.06.14.